Grzegorz Zielonko - tel. 720 770 898

Zbigniew Iwicki     - tel. 608 023 366

Imail: solarmusicmedicina@gmail.com